Το Ειρηνοδικείο Νάξου (διαδικασία τακτική) έκανε δεκτή την αγωγή μας, αναγνωρίζοντας ως κύριο ακινήτου τον εντολέα μας, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των αντιδίκων.

Το Μονομελές Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάζοντας ως δευτεροβάθμιο, έκανε δεκτή έφεση που ασκήσαμε για λογαριασμό υπερχρεωμένου εντολέα μας (ύστερα από απορριπτική πρωτόδικη απόφαση την οποία δεν χειρίστηκε το γραφείο μας), και διέταξε την ένταξη του στην προστασία του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, ξεπερνώντας τον ισχυρισμό περί εμπορικής ιδιότητας (λόγω της ιδιότητας του ως οδηγού…

Το Μονομελές Πρωτοδικείου Νάξου, δικάζοντας ως δευτεροβάθμιο, απέρριψε έφεση τράπεζας, και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, σύμφωνα με την οποία υπήχθη εντολέας μας στην προστασία του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, διατάσσοντας την περικοπή σημαντικού μέρους των οφειλών της.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών (τακτική αγωγή), απέρριψε αγωγή της τράπεζας κατά του εντολέα μας, με την οποία η οποία η ενάγουσα τραπεζική εταιρία αιτείτο την αναγνώριση της νομής οχήματος την αφαίρεση αυτού από τα χέρια του εντολέα μας και την παράδοση του σε αυτήν.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (διαδικασία διατροφών), έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή μας επιδικάζοντας ως διατροφή το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ ατομικά στην εντολέα μας και το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της.

Το Μονομελές Πρωτοδικείου Νάξου (τακτική διαδικασία), έκανε δεκτούς όλους τους ισχυρισμούς μας, απορρίπτοντας την αγωγή των αντιδίκων, για την αναγνώρισή κυριότητας επί ακινήτου κείμενου στη νήσο Θήρα.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών (διαδικασία μικροδιαφορών) επιδίκασε το ποσό των 2.000 ευρώ, ως αποζημίωση σε εντολέα μας, ύστερα από άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καλύψει μέρος των εξόδων επέμβασης στην οποία υπεβλήθη, λόγω ρήτρας του συμβολαίου της, η οποία εξαιρούσε την κάλυψη σε περίπτωση εφαρμογής της ρομποτικής μεθόδου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.

    © 2019 Δικηγορικό Γραφείο Σοφία Εμμ. Καπίρη & Συνεργάτες

    logo-footer