Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (“πολιτών”).

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν:

 • Οικογενειακό Δίκαιο
 • Κληρονομικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Ακινήτων
 • Κόκκινα Δάνεια
 • Εργατικές Διαφορές
 • Ασφαλιστικά Μέτρα
 • Συμβάσεις
 • Μισθωτικές Διαφορές
 • Τροχαία Ατυχήματα

Περισσότερα →

Ποινικό Δίκαιο

Με την ευρεία έννοια του όρου το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν:

 • Υποβολή Μηνύσεων
 • Απολογητικά Υπομνήματα / Εξηγήσεις
 • Αυτόφωρη Διαδικασία
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Εισαγγελικών / Ανακριτικών Αρχών
 • Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστικών Συμβουλίων
 • Παράσταση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών

Περισσότερα →

Διοικητικό Δίκαιο

Το Διοικητικό Δίκαιο, (Διοικ. Δ.), είναι το σύστημα των κανόνων βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν:

 • Διαφορές Ουσίας
 • Ακυρωτικές Διαφορές

Περισσότερα →

Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές και τους εμπόρους.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν:

 • Εταιρείες
 • Επιταγή / Συναλλαγματική / Τιμολόγια
 • Διαταγες Πληρωμής
 • Εμπορικό Σήμα/Επωνυμία
 • Πνευματικά Δικαιώματα

Περισσότερα →