Το Εμπορικό Δίκαιο είναι κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές και τους εμπόρους.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν:

  • Εταιρείες
  • Επιταγή / Συναλλαγματική / Τιμολόγια
  • Διαταγες Πληρωμής
  • Εμπορικό Σήμα/Επωνυμία
  • Πνευματικά Δικαιώματα