Αστικό Δίκαιο ονομάζεται ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις διαφορές μεταξύ ιδιωτών (“πολιτών”). Αποτελεί τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου. Είναι ο κλάδος του Δικαίου που αναπτύχθηκε πρώτος και σε αυτόν βασίστηκαν οι υπόλοιποι κλάδοι του ιδιωτικού δικαίου.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν:

 • Οικογενειακό Δίκαιο

  • Διαζύγια
  • Επιμέλεια / Επικοινωνία Τέκνων
  • Διατροφές Τέκνων/Συζύγων
  • Προσβολή Πατρότητας
  • Σύμφωνο Συμβίωσης
  • Δικαστική συμπαράσταση / Επιτροπεία Ανηλίκων / Υιοθεσία
 • Κληρονομικό Δίκαιο

  • Διαθήκες
  • Αποδοχές / Αποποιήσεις Κληρονομιάς
  • Κληρονομητήρια
  • Αγωγές Κληρονομιάς
 • Δίκαιο Ακινήτων

  • Αγωγές Κυριότητας / Νομής
  • Αποδοχές / Αποποιήσεις Κληρονομιάς
  • Κληρονομητήρια
  • Αγωγές Κληρονομιάς
 • Κόκκινα Δάνεια

  • Αιτήσεις για την υπαγωγη στο Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)
  • Δάνεια σε ελβετικό φράγκο
  • Εξωδικαστικός Μηχανισμός
 • Εργατικές Διαφορές

  • Συμβάσεις Εργασίας
  • Απόλυση Εργαζομένων
 • Ασφαλιστικά Μέτρα

  • Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων πάσης φύσεως
  • Προσωρινές Διαταγές
 • Συμβάσεις

  • Διαφορές από Πώληση
  • Συμβάσεις Μίσθωσης Ακινήτων
  • Διαφορές από Μίσθωση Ακινήτων
 • Μισθωτικές Διαφορές

  • Συμβάσεις Εργασίας
  • Απόλυση Εργαζομένων
 • Τροχαία Ατυχήματα