Με την ευρεία έννοια του όρου το Ποινικό Δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων Δικαίου που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας, (δηλαδή της επιβολής των προβλεπομένων ποινών επί αδικοπραξιών), μιας Πολιτείας, από θεσμοθετημένα όργανα όπως προβλέπει το Σύνταγμα της κάθε χώρας.

Το Δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν:

  • Υποβολή Μηνύσεων
  • Απολογητικά Υπομνήματα / Εξηγήσεις
  • Αυτόφωρη Διαδικασία
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Εισαγγελικών / Ανακριτικών Αρχών
  • Εκπροσώπηση ενώπιον Δικαστικών Συμβουλίων
  • Παράσταση ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμών