Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά (διαδικασία διατροφών), έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή μας επιδικάζοντας ως διατροφή το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ ατομικά στην εντολέα μας και το ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων της.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση

© 2019 Δικηγορικό Γραφείο Σοφία Εμμ. Καπίρη & Συνεργάτες

logo-footer