Το Ειρηνοδικείο Αθηνών (τακτική αγωγή), απέρριψε αγωγή της τράπεζας κατά του εντολέα μας, με την οποία η οποία η ενάγουσα τραπεζική εταιρία αιτείτο την αναγνώριση της νομής οχήματος την αφαίρεση αυτού από τα χέρια του εντολέα μας και την παράδοση του σε αυτήν.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση

© 2019 Δικηγορικό Γραφείο Σοφία Εμμ. Καπίρη & Συνεργάτες

logo-footer