Το Ειρηνοδικείο Αθηνών (διαδικασία μικροδιαφορών) επιδίκασε το ποσό των 2.000 ευρώ, ως αποζημίωση σε εντολέα μας, ύστερα από άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καλύψει μέρος των εξόδων επέμβασης στην οποία υπεβλήθη, λόγω ρήτρας του συμβολαίου της, η οποία εξαιρούσε την κάλυψη σε περίπτωση εφαρμογής της ρομποτικής μεθόδου.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση

© 2019 Δικηγορικό Γραφείο Σοφία Εμμ. Καπίρη & Συνεργάτες

logo-footer