Το Ειρηνοδικείο Νάξου (διαδικασία τακτική) έκανε δεκτή την αγωγή μας, αναγνωρίζοντας ως κύριο ακινήτου τον εντολέα μας, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς των αντιδίκων.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών (τακτική αγωγή), απέρριψε αγωγή της τράπεζας κατά του εντολέα μας, με την οποία η οποία η ενάγουσα τραπεζική εταιρία αιτείτο την αναγνώριση της νομής οχήματος την αφαίρεση αυτού από τα χέρια του εντολέα μας και την παράδοση του σε αυτήν.

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών (διαδικασία μικροδιαφορών) επιδίκασε το ποσό των 2.000 ευρώ, ως αποζημίωση σε εντολέα μας, ύστερα από άρνηση της ασφαλιστικής εταιρίας να καλύψει μέρος των εξόδων επέμβασης στην οποία υπεβλήθη, λόγω ρήτρας του συμβολαίου της, η οποία εξαιρούσε την κάλυψη σε περίπτωση εφαρμογής της ρομποτικής μεθόδου.

© 2019 Δικηγορικό Γραφείο Σοφία Εμμ. Καπίρη & Συνεργάτες

logo-footer